Jako exkluzivní distributor kolaborativních robotů AUBO v ČR jsme spustili nový web plný informací a ukázek našich neúnavných parťáků v akci. Jak se Vám náš nový web líbí? zjistit více

Robotické systémy

Robotické systémy - univerzální nástroj zachycující vysoké tempo a variabilitu moderní výroby

Aby výrobní firma uměla pružně reagovat na dynamicky se měnící požadavky zákazníků, tak se musí i její výrobní linka sestavovat ze škálovatelných uzlů. Robotické systémy takovým nástrojem bezesporu jsou. Robot může v jednu chvíli vyskládávat komponenty z přepravky a vzápětí nahradit nemocného zaměstnance u pásu balící linky.

Robotické systémy stavíme v KINALI na kolaborativních robotech AUBO, které vykazují vynikající parametry a přitom jsou cenově přijatelné. Integrace robotického systému do Vašeho výrobního procesu je tak mnohem dostupnější než dříve.

Vysokou přidanou hodnotu nabízí použití robotické ruky v kombinaci s 3D kamerou pro orientaci v prostoru. V KINALI nasazujeme toto řešení všude tam, kde je zásadní stanovit přesné místo úchopu, řezu nebo sváru výrobku. Samotnou kapitolou je také rozvíjející se logistická technologie „bin picking“.

HLAVNÍ OBLASTI NASAZENÍ ROBOTICKÝCH SYSTÉMŮ

 • Vyskladňování nesetříděného materiálu z přepravek a krabic – bin picking
 • Optická kontrola kvality povrchu tvarově složitých předmětů, kde je nutné výrobek vystavit světelnému odrazu z různých stran
 • 3D měření výrobků
 • Manipulace spojená s inspekcí na výrobní lince
 • Pracovní úkony vyžadující kooperaci člověka s robotem
 • Lidem nepříjemné nebo zdraví nebezpečné prostředí

Bin picking systém POPELKA

POPELKA představuje nenahraditelného pomocníka v interní logistice firmy. Kombinace nejmodernějších technologií – umělé inteligence, 3D snímání scény a robotů AUBO – dala vzniknout unikátnímu nástroji pro vyskladňování nesetříděného materiálu z beden a přepravek a jeho předání dále v rámci výroby. POPELKA je schopna sama se „naučit“ manipulovaný předmět, a tak při instalaci potřebuje jen minimální interakci s obsluhou.

Přednosti robotického systému POPELKA:

 • Rychlá návratnost investice
 • Rychlý pracovní takt (již od 5 s)
 • Možnost vyskladňování z jakýchkoliv beden a krabic (o rozměrech až 1200 x 800 mm)
 • Snadné zavedení do výroby – POPELKA se sama vše naučí, případně jí pomůžete přes náš jednoduchý software
 • Naprostá spolehlivost
 • Přesná 3D kamera zaručuje neustálý přehled o obsahu bedny, s její pomocí navíc probíhá pravidelná rekalibrace robotické ruky. POPELKA si tak zachovává opakovatelnost <0.1mm.
 • Široké možnosti použití – díky univerzálním manipulátorům může POPELKA pracovat s každým předmětem
 • Nasazení 24/7

Reference

POPELKA

Bin picking systém POPELKA je univerzálním pomocníkem pro vyskladňování nesetříděného materiálu z jakékoliv přepravky či bedny.

Automatizace testování výrobků

Přejděte na offline robotické testování kvality výrobků. Budete je tak moci testovat nezávisle na taktu či servisních intervalech výrobních linek. Můžete si dovolit podrobnější testování a využít širší škálu testovacích přípravků.

Jednoduchý „bin picking“ testovací systém si zamilujete. Díky intuitivní konfiguraci ho zvládne opravdu každý! Systém je velice flexibilní a v každém průmyslovém odvětví si najde své místo.

 • Elektrotechnika – Obsluha ICT testerů
 • Plastařství – Kontrola kompletnosti výlisků
 • Automotive – Kontrola kvality polotovarů
 • Strojírenství – Ověřování rozměrů obrobených dílů
 • Výrobní společnosti – Ověřování výrobků volně ložených v přepravkách

Naskočte na vlnu Průmyslu 4.0 a využijete lidský potenciál lépe než na stále se opakující činnosti!

Reference

Test-it-off

Z bedny či dopravníku Test-it-off hravě vytřídí z vašich výrobků vadné kusy. Inteligentní robotický systém do procesu kontroly kvality vnese objektivitu a vy získáte přesné statistiky o stavu výroby.

Kolaborativní roboti AUBO

Inova­tivní a flexi­bilní kola­bo­ra­tivní roboti AUBO posky­tují široké možnosti auto­ma­ti­zace výrob­ních procesů za výhod­ných cenových podmínek. Značka pochází z východní Asie, ale na návrhu robotů a operač­ního systému se podílejí i odbor­níci z USA. Mimo důraz na příz­ni­vou cenu a kvalitní prove­dení se AUBO soustředí především na jedno­du­chost obsluhy a možnost integ­race i do těch nejnároč­nějších výrob­ních procesů skrze plnou integ­raci systému ROS. Také díky tomu se AUBO stal nepo­stra­da­tel­ným a hlavně dostup­ným parťákem ve stov­kách provozů na celém světě.

Příklady nejčastějších robotických aplikací AUBO

 • Pick & Place
 • Balení a paletizace
 • Obsluha strojů (CNC, vstřikolisy, atd.)
 • Nejrůznější výrobní operace - montáž výrobků
 • Inspekce kvality
 • Logistika a třídění materiálu
 • Povrchové úpravy výrobků

Robotický systém na míru

Nenašli jste v našem výčtu referencí robotický systém, který by řešil Vaši potřebu? Nevadí!

Naše společnost se zaměřuje na stavbu zákaznických řešení na míru. Nechte naše analytiky přesně zmapovat Vaše potřeby, z nich pak následně vyjdou vývojáři a postaví Vám přesně to, co chcete a potřebujete.

Navíc u našich řešení nepoužíváme nástroje třetích stran, používáme pouze vlastní nástroje a knihovny funkcí. Vše tak máme neustále pod kontrolou, což nám umožňuje i v ostrém provozu zařízení řešit komplexní a nečekané situace velice rychle.

Staňte se dalším spokojeným KINALI zákazníkem. Kontaktujte nás ještě dnes.