Traceabilita v průmyslu 4.0 – získejte dokonalý přehled o průběhu výroby

Úspěch výrobních společností spočívá v eliminaci nedostatků při procesu výroby. Riziko chyby ze strany obsluhy nebo zařízení je však všudypřítomné, a tak před ním nelze zavírat oči. K odhalení problému navíc často dochází se zpožděním. Bez systému zpětné dohledatelnosti (traceability) je odhalení vadného kusu či konkrétní příčiny obtížné a vytrácí se prostor pro zvyšování efektivity. I proto je traceabilita důležitou součástí konceptu průmyslu 4.0.

Traceabilita = zpětná dohledatelnost

Každý produkt má vlastní výrobní historii. Pokud ji chcete znát a získat pomyslný rodokmen výrobku, neobejdete se bez detailního sběru dat a jejich ukládání. Abyste jeden výrobek odlišili od druhého, musíte jej opatřit jedinečnou značkou (číslem, kódem apod.). K takové značce pak existují záznamy z výroby, které prokazují kvalitu výrobku. Mohou mít různou podobu od fotografií po výsledky inspekčního zařízení. A právě o tom všem je propracované řešení traceability.

Shrnutí: Systém traceability je navržen za účelem zpětné dohledatelnosti výrobků, a to na základě jejich jednoznačné identifikace. S využitím moderních technologií umožňuje rychlý a bezpečný přístup k datům, a to bez složité implementace do výrobního procesu. Pracuje v souladu s principy průmyslu 4.0, a tak poskytuje přímé napojení na další výrobní uzly.

Výhody implementace řešení traceability

Komplexní systém traceability přináší výrobcům možnost rychlého odhalení příčiny závady, kontrolu dodržení výrobních postupů a zlepšení efektivity na základě získaných dat. Ta se ukládají dlouhodobě, a tak je přístup k informacím bezproblémový i několik let od výroby. V případě on-line řešení se k datům dostanete kdykoliv a odkudkoliv.

Fotografie mohou výrobci posloužit i jako důkaz, že se při výrobě nedopustil žádné fatální chyby. V případě používání inspekčního zařízení se pak ukládají jen naměřené hodnoty nebo jiné výstupy inspekce. Zákazník často metodiku kontroly či uložená data schvaluje a vyžaduje splnění stanovených požadavků (např. na periodu údržby, kalibraci apod.).

Zásadní je identifikace jednotlivých prvků systému

Základním pilířem spolehlivé traceability je jedinečné značení výrobků, které umožní snadnou identifikaci. U malé produkce lze využít textové nebo číselné značení, v praxi se však upřednostňuje používání čárových nebo DMX kódů. V případě větších produkcí je propracovanější systém identifikace nezbytný. Jedinečné čárové nebo DMX kódy vynikají snadným generováním a bezproblémovým načítáním. Využívat lze i další technologie jako RFID, NFC či aktivní prvky IoT.

Identifikace výrobků je důležitou součástí celého výrobního procesu. Zapojit do něj můžete i kolaborativní roboty AUBO, kteří hravě zvládnou lepení štítků či načítání kódů při kontrole kvality či jiných primárních operacích.

Napojení na nadřazený ERP nebo MES systém

Řešení pro traceabilitu lze do výrobního procesu implementovat nezávisle. Výhodnější je však v duchu průmyslu 4.0 systém propojit s nadřazeným ERP či MES systémem. Posbíraná data z výroby tak nebudou izolovaná, ale najdou uplatnění v dalších důležitých aplikacích. Vhodné je například propojení se systémem pro plánování výroby, řízení údržby či monitorování efektivity.

Traceabilita jde ruku v ruce s monitoringem

Z hlediska efektivity výroby je vedle traceability důležitý i monitoring. Dochází při něm k vyhodnocování aktuálních dat, ať už jde o stav výrobního zařízení, délku výrobního cyklu, počet dokončených výrobků, nebo počet výrobků s defektem v daném čase. Výkonnostní údaje lze také vizualizovat a graficky promítnout do tabulek či grafů.

Systémy pro monitoring a zpětnou dohledatelnost se však z podstaty liší. V případě traceability se ukládají informace pro každý identifikovatelný výrobek zvlášť. Monitoring pak umožňuje sledovat průběh výroby jako celku, zjišťovat chyby a hledat prostor pro zlepšování procesů.

Dohledatelnost, monitoring a vizualizace pod taktovkou KINALI

V KINALI se dlouhodobě zaměřujeme na vývoj softwarových nástrojů, které slouží k eliminaci chyb, snížení nutných zásahů ze strany operátora i zlepšení vytíženosti zařízení. Dodáme vám nástroje pro plnou traceabilitu výrobku včetně inspekčních zařízení, které výrobek ověří a uloží data či fotografie. Dodáme také plnohodnotné řešení pro monitoring, který dokáže výkonnostní údaje vizualizovat.

Mezi úspěšné projekty KINALI patří například nástroj MYCenter Analysis, který monitoruje a vizualizuje data osazovacích automatů Mycronic. Analytické a monitorovací nástroje vytváříme i na míru (např. software pro společnost Stabila). Při poskytnutí zdroje dat je řešení cenově dostupné (už od 100 tisíc Kč).

Traceabilita jako nezbytnost i konkurenční výhoda

Propracovaný systém traceability je v mnoha odvětvích (automotive, military, aerospace) nezbytný. Koncoví zákazníci totiž požadují, aby se v případě chyby původce snadno dohledal, a to napříč celým dodavatelským řetězcem až na úroveň malého dílu.

Díky soustavnému sběru dat vzniká také prostor pro další analýzy a hledání patternů v nastalých okolnostech. Proto je řešení traceability užitečné pro jakoukoliv výrobní společnost bez ohledu na velikost produkce či odvětví. Zajímá vás, jaké nástroje jsou vhodné pro zkvalitnění vašich výrobních procesů? Ozvěte se nám, navrhneme optimální řešení a zajistíme kompletní implementaci.

 

Máte dotaz?

Facebook LinkedIn Instagram Youtube

Nebo se podívejte na kompletní kontakty.