Testování DPS obvodů a možnosti jeho automatizace

Výrobci desek plošných spojů musí počítat s rizikem chyby či závady. Proto využívají různé metody kontroly kvality DPS, díky kterým odhalí problém včas. Do popředí se přitom dostává automatizace, se kterou je proces testování rychlý, přesný a nezávislý na přítomnosti zaměstnanců.

Automatizujte celý proces testování

Kontrolu kvality řeší takřka všichni výrobci DPS a elektronických zařízení. Obvykle používají sofistikované ICT nebo FCT přístroje pro přesnou diagnostiku, ale jejich obsluhu přenechávají fyzickým pracovníkům.

Přitom právě oblast testování obvodů desek plošných spojů si o plnou automatizaci přímo říká. Robotizované pracoviště se o všechny kroky postará autonomně, ať už půjde o přesun DPS do testovací fixtury, nebo následné vytřídění.

Automatizace zásadně urychluje proces kontroly

Abychom výrobním provozům přechod k automatizaci usnadnili, vyvinuli jsme ucelené řešení Test-it-off. V čele univerzálního robotického pracoviště stojí kolaborativní robot AUBO, který zajišťuje manipulaci s materiálem.

Řešení zahrnuje kompletní softwarovou výbavu přizpůsobenou potřebám kontroly kvality. V souladu s principy Průmyslu 4.0 komunikuje s dalšími výrobními uzly a přijímá i předává informace. Díky podpoře různého typu příslušenství a testovacích přípravků vyhoví požadavkům jakéhokoliv výrobního provozu.

Integrace automatizovaného systému je díky tomu jednoduchá a umožňuje téměř okamžité zapojení do ostrého provozu. Automatizace kontroly kvality DPS přináší zrychlení a zkvalitnění procesu testování.

Dohled z jakéhokoliv místa

Řešení Test-it-off současně umožňuje vzdálený monitoring a export statistik s výsledky. Díky tomu nemusí být u pracoviště přítomná obsluha. Informace o počtu otestovaných výrobků či požadovaném manuálním zásahu se pracovník snadno dozví i z jiného pracoviště. Obsluhu Test-it-off tak můžete svěřit i zaměstnanci, který je aktuálně méně vytížený, i když se fyzicky nachází třeba v jiné výrobní hale.

Systém navíc dokáže pracovat takřka nepřetržitě, a to i během noci a bez přítomnosti pracovníků. V konečném součtu jednotlivých kroků je rychlejší než lidský operátor testeru.

Metody pro kontrolu kvality a jejich automatizace

Při výstupní kontrole kvality desek plošných spojů se nejčastěji využívají dvě metody controllingu: pomocí ICT nebo FCT testeru a s využitím kamerové kontroly. Všechny lze přitom plně automatizovat.

ICT/FCT testování

Testovací přístroj dokáže testovat proudové odběry, hodnoty napětí i funkčnost komunikačních protokolů (například LIN, CAN či Flexray). Využívá se také pro hodnocení parametrů LED (s rozmachem LED světlometů důležité mj. v automobilovém průmyslu).

Fyzická obsluha: V provozech bez automatizovaných procesů zajišťuje obsluhu testeru proškolený pracovník. DPS vloží do testovací fixtury a spustí kontrolu. Po dokončení testovacího cyklu desku vyjme a na základě výsledků měření ji manuálně přesune na odpovídající stanoviště.

Prostor pro automatizaci: Robot uchopí desku plošných spojů a vloží ji do testeru. Po dokončení testovacího cyklu ji z přípravku odebere a na základě výsledku správně vytřídí. Jedno robotické pracoviště dokáže obsluhovat i více ICT/FCT testerů, a tedy současně testovat volně ložené DPS v boxech.

Kamerová kontrola

Systém vybavený průmyslovou kamerou detailně nasnímá desku plošných spojů. Při kontrole využívá principy strojového učení a umělé inteligence. Dokáže přesně a spolehlivě zkontrolovat správnost osazení vývodových součástek, konektorů a dalších prvků. Ověří také přítomnost etikety či jiného identifikačního prvku.

Fyzická obsluha: Pokud není optická kontrola kvality automatizovaná, musí obsluhu, manipulaci, vyhodnocování a třídění provádět proškolený pracovník.

Automatizované řešení: Robot uchopí desku plošných spojů a přesune ji k průmyslové kameře. Kontrolovanou desku dokáže natočit do nejvhodnější snímací polohy (pro kontrolu členitých nebo oboustranných DPS). Po kamerovém testování desky vytřídí na základě stanovených kritérií, typicky na OK a NOK.

Robotizované pracoviště automatizuje všechny kroky

Řešení pro automatizaci kontroly DPS musí zahrnovat všechny obslužné kroky, které s procesem testování souvisí. Zpravidla zajišťuje:

Uchopení – robotické rameno dokáže odebrat materiál z jakéhokoliv uložení. Poradí si s dopravníky, KLT boxy, paletkami, podavači i různými zásobníky. Díky integrovanému bin picking systému dokáže odebírat i volně ložené a nesetříděné výrobky.

Uložení do testovacího zařízení – robot identifikuje DPS a přesune ji do testeru (ICT/FCT nebo ke kamerovému systému). Přesně jej vloží do přípravku a vyšle pokyn k zahájení testovacího cyklu.

Vytřídění – po dokončení testování robot desku plošných spojů opět uchopí. Ihned pracuje s výsledky testování a dle stanovených parametrů desku vytřídí. Kromě třídění na OK a NOK dokáže desky třídit podle různých typů vad.

Reportování – robotizované pracoviště vytváří reporty o průběhu celého testování i dílčích částí. Data dokáže zálohovat, přehledně zobrazit či poskytnout nadřazeným systémům (MES/ERP).

Koboty zvládnou lepit štítky i načítat kódy

Robotizované pracoviště může kromě samotného procesu kontroly provádět i další související operace. Kolaborativní robot zvládne například načítat čárové nebo DMX kódy, a tak konkrétní výrobek přesně identifikuje. Po dokončení testování pak může na OK kusy nalepit výrobní štítek či vizuálně označit vadné desky.

Pokud se zabýváte výrobou desek plošných spojů a testery obsluhujete manuálně, zvažte přechod k automatizaci. Do robotizovaného systému dokážeme zaintegrovat i vaše existující ICT/FCT testery. Díky řešení Test-it-off bude vstup do světa průmyslové automatizace rychlý a s minimálním omezením stávajícího provozu.

Máte dotaz?

Facebook LinkedIn Instagram Youtube

Nebo se podívejte na kompletní kontakty.