Počítačové vidění pomáhá elektrotechnickým firmám

Počítačové vidění je moderní technologie, která může pomoci elektrotechnickým firmám i společnostem z jiných oborů zjednodušit a zrychlit procesy, snížit náklady a zvýšit spolehlivost produkce.

Hydra_tools.jpg

Počítačové vidění je moderní technologie, která může pomoci elektrotechnickým firmám i společnostem z jiných oborů zjednodušit a zrychlit procesy, snížit náklady a zvýšit spolehlivost produkce. Byť jev elektrotechnice tato technologie rozšířenější než například ve strojírenství, stále ji celá řada firem nevyužívá buď vůbec, nebo jen ve velmi omezené míře. Naplno z výhod technologie počítačového vidění těží zhruba 14 procent elektrotechnických firem. Dalších zhruba 15 procent plánuje její zavedení nyní nebo ve vzdálenější budoucnosti. Celá řada firem a jejich managementu o počítačovém vidění, respektive strojovém vidění, jak jev průmyslu někdy nazýváno, vůbec neví. Využitelné je přitom prakticky v každé elektrotechnické firmě.

 

Přes popsané mezery se i tak najde dost progresivních českých elektrotechnických firem, které počítačové vidění aktivně využívají a zvyšují tak svou konkurenční výhodu na trhu. Jak ukazují zkušenosti z praxe, konkrétní české firmy uplatňují tuto technologii například v rámci osazovacích automatů SMD součástek při přesném zaměřování a identifikaci materiálu. Dále také k odhalení poškození, špatného úchopu a ověření orientace osazovaných součástek.

Významnou aplikací je rovněž automatické učení nových součástek v databázi zákazníka. Je-li součástí zakázky součástka, která ještě nikdy nebyla zákazníkem použita, a je tak pro něj neznámá, musí pro ni do osazovacího automatu vyplnit desítky různých údajů. Jen tak bude automat se součástkou fungovat správně a efektivně. Díky využití technologie počítačového vidění lze tento proces značně zkrátit a urychlit. Automat je schopen si spoustu parametrů zjistit a spočítat sám, a to pouhým pohledem kamerou na součástku.

Jiné firmy zase počítačové vidění používají k navádění robota, ke čtení údajů z digitálních přístrojů se sedmisegmentovým displejem či při automatické optické inspekci (AOI) montáže součástek na desky plošných spojů. Ostatně kontrola kvality je jedním z velmi častých využití technologie počítačového vidění.

Jako konkrétní případovou studii z praxe lze uvést zadání, které dostala od klienta naše firma. Klient požadovat vylepšení účinnosti detekce poškozených součástek před jejich osazením na desky plošných spojů. Nedokonalou detekcí špatného úchopu součástek osazovací hlavou docházelo k jejich špatnému umístění na desku plošných spojů, což vedlo ke špatné funkčnosti desky či její úplné nefunkčnosti. Takováto deska musela následně projít speciálními úpravami, které znamenaly pro zákazníky další výrobní náklady. Také v nadměrné míře docházelo k vyhodnocení správných součástek jako defektních. Kinalisoft zapracoval na vylepšení rozpoznávacích algoritmů výrobce, čímž se podařilo výskyt zmiňovaných problémů snížit o více jak 200 procent.

Počítačové vidění pomáhá inovovata zefektivňovat provoz každé firmy, také ale umí šetřit firemní finance. Stále více českých elektrotechnických firem těmto výhodám rozumí a technologii počítačového vidění postupně zavádějí.

Máte dotaz?

Facebook LinkedIn Instagram Youtube

Nebo se podívejte na kompletní kontakty.