Počítačové vidění a strojírenství: ideální symbióza

Počítačové vidění přináší (nejen) strojírenským firmám řadu výhod...

bmd_lighting.JPG

Na trhu strojírenských firem v Česku, Evropě i ve světě panuje, jak známo, obrovská konkurence. Možná i díky tomu se objevuje stále více inovativních technologií, které některé strojírenské firmy vidí jako šanci zlepšit, ale třeba i zlevnit a zefektivnit svůj výrobní proces. Jiné společnosti se jim brání a věří zavedeným postupům. Zdá se ale stále zřejmější, že právě nové technologie jsou cestou, jak se v mase ostatních firem odlišit a jak nabídnout větší kvalitu za menší náklady. Jednou z takových stále se vylepšujících technologií, které mohou firmám ušetřit značné prostředky, je i počítačové vidění. Jeho větší rozšíření by mohlo pomoci českému strojírenství přežít ve stále náročnějších a konkurenčnějších podmínkách.

Počítačové vidění přináší (nejen) strojírenským firmám řadu výhod. Jednou z hlavních je snížení nákladů – s touto technologií se ušetří čas lidí i strojů. Klíčová je také spolehlivost, kamery a počítače se na rozdíl od lidských očí nikdy neunaví, odpadá tak do značné míry lidský faktor. To s sebou nese i jednodušší a rychlejší procesy, protože místo zdlouhavé vizuální kontroly nastupují rychlé počítače. Samozřejmostí je i přesnost, finální výrobky jsou díky počítačovému vidění bez jediného kazu. Výhodou technologie jsou i široké možnosti využití, a to v rámci strojírenství, i mimo něj.

Přes klady počítačového vidění je tato technologie v českých strojírenských firmách poměrně málo využívaná. Stále není výjimkou narazit v nich například na kontrolu správnosti montáže nebo kvality výrobku pouhým okem, kde samozřejmě ve srovnání s počítačovou kontrolou prostřednictvím kamer dochází k obrovské chybovosti. Důvodem není ani tak to, že by se české strojírenské firmy této moderní technologie bály nebo nebyly ochotny modernizovat svůj provoz, ale spíše o ní některé z nich (až 40 %) nikdy neslyšely, nebo ji sice znají, ale neuvědomí si možnosti jejího uplatnění i ve vlastním provozu. Ve skutečnosti prakticky neexistuje strojírenská firma, kde by technologie počítačového vidění nenašla uplatnění nebo kde by se nevyplatila.

Najde se nicméně i dost progresivních českých strojírenských firem, které počítačové vidění aktivně využívají a zvyšují tak svou konkurenční výhodu na trhu. Jak ukazují zkušenosti z praxe, konkrétní české firmy uplatňují tuto technologii například při kontrole správnosti obrobku nebo jeho orientace při automatickém zakládání do obráběcího stroje, kontrole dílů po ukončení automatické montáže, při navádění robota v procesu laserového zavaření výrobku, snímání tvaru ostří u profilových obráběcích nástrojů, čtení datamatrixových kódů, při měření a analýze tvaru a přesnosti strojírenských výrobků a textilních útvarů, vyhodnocování vad materiálu, kontrole přítomnosti nežádoucích prvků (například špon) na obráběných detailech nebo třeba při automatickém ohýbání a rozpoznání polohy dílu.

Pokročilé technologie jako počítačové vidění ovšem pomáhají strojírenským a jiným firmám uspět v konkurenčním světě nejen zvýšením kvality produkce a celkovým zefektivněním a modernizací provozu, ale také výrazným šetřením firemních financí. Investice do počítačového vidění má velmi rychlou návratnost (viz příklady v sekci Počítačové vidění – Jak ušetřím).

Do budoucna se dá očekávat, že technologii počítačového vidění a jiné obdobné inovativní technologie bude objevovat a zavádět stále více firem. Pokud mezi nimi budou figurovat i české strojírenské společnosti, mohl by to být jeden z předpokladů k tomu, aby české strojírenství i nadále mohlo přežít ve stále konkurenčnějším prostředí a dosáhnout dalších úspěchů.

Máte dotaz?

Facebook LinkedIn Instagram Youtube

Nebo se podívejte na kompletní kontakty.