Bramboromat z dílny KINALI: Vývoj HW i SW pod jednou střechou

I zemědělská družstva hledají nové inovativní způsoby, jak své produkty dostat přímo ke spotřebitelům a obejít běžný dodavatelský řetězec. Je to logické. Tento krok umožňuje snížit cenu ovoce a zeleniny pro spotřebitele a zvýšit zisk producenta místo toho, aby se ztrácel ve velko a maloobchodě. Jednomu takovému projektu jsme pomáhali na svět v podobě „bramboromatů“.

bramborar-logo

Zadání klienta

Klient vyjádřil potřebu rozšířit svůj prodejní dosah bez zvýšení současných lidských zdrojů. Jde o významného pěstitele brambor v regionu, jenž své produkty nabízí zejména prostřednictvím přímých dodávek a e-shopu. Nyní plánuje svou produkci zákazníkům zpřístupnit prostřednictvím samoobslužného prodejního automatu.

Návrh řešení KINALI

Na počátku projektu jsme s klientem uskutečnili několik rozhovorů. Cílem bylo získat přehled o jeho stávajících pracovních postupech, jež jsou spojeny s prodejem a distribucí produkce. Například způsob závozu, odpovědnost za schválení naplnění jednotlivých „bramboromatů“ či frekvenci doplňování zásob atp. Tyto postupy jsme se snažili co nejvíce zohlednit při návrhu našeho nového řešení. Zároveň byla provedena analýza, jež se zaměřila na detailní charakteristiku koncového zákazníka a ideální umístění „bramboromatu“.

Klíčovými milníky projektu byly vývoj hardwaru pro rychlé a přesné vážení, ergonomický výdej brambor a návrh zařízení odolného vůči klimatickým podmínkám venkovního prostředí v různých ročních obdobích. Z hlediska softwaru jsme se zaměřili na uživatelskou přívětivost systému jak pro správce, který bude bramboromaty provozovat, tak pro koncové zákazníky.

Celý systém, navržený na míru pro našeho klienta, předpokládá postupné nasazení velkého počtu prodejních automatů – „bramboromatů“ – po celé České republice. Díky kvalitní izolaci, topení a klimatizaci lze automaty instalovat na jakémkoli místě, včetně těch vystavených nepřízni počasí (horko, zima, sníh, déšť apod.).

Abychom zjednodušili logistiku celého zařízení a vyšli vstříc ekonomickým požadavkům klienta, rozhodli jsme se rozdělit stavbu a kompletaci hardware „bramboromatu“ na dvě části. Vnitřní technologie a komponenty klientovi navrhujeme a dodáváme my. Obal automatu si klient staví sám za ekonomicky výhodnějších podmínek. Následně do něj integruje naši technologii a finalizuje celé zařízení ve vlastní režii.

Od hardwaru k softwaru

Další částí naší práce byla tvorba uživatelské aplikace a SW pro ovládání „bramboromatu“ jako celku. Zákazník si brambory zakoupí prostřednictvím přívětivého a intuitivního uživatelského rozhraní. To umožňuje platbu kartou a nákup až 10 kg brambor najednou.

Součástí řešení je také serverová aplikace monitorující provozní stav jednotlivých „bramboromatů“, například jejich naplnění, teplotu či případné poruchy. Aplikace je s ohledem na plány klienta navržena tak, aby bylo možné a snadné spravovat velké množství automatů z jednoho místa.

brambora1

Zajímavosti z realizace

Tato zakázka byla ojedinělá z hlediska nasazení technologií z naší strany. Poprvé v historii jsme při návrhu uživatelského rozhraní využili potenciál umělé inteligence, konkrétně nástroje MidJourney.

A také z pohledu míry integrace různého software a hardware pod naší střechou. Na rozdíl od podobných projektů realizovaných jinými firmami, celé řešení vznikalo pod jednou střechou a pouze ve spolupráci s klientem. Běžná praxe u srovnatelných zakázek zahrnuje spolupráci více specializovaných subjektů, což zpravidla komplikuje a zdražuje projekt. V případě „bramboromatu“ probíhal návrh vnitřní hardwarové části, integrace platebního terminálu a platební aplikace, serverové aplikace a uživatelského rozhraní kompletně u nás.

Ukázky vyvinutého software

Máte dotaz?

Facebook LinkedIn Instagram Youtube

Nebo se podívejte na kompletní kontakty.