Jako exkluzivní distributor kolaborativních robotů AUBO v ČR jsme spustili nový web plný informací a ukázek našich neúnavných parťáků v akci. Jak se Vám náš nový web líbí? zjistit více

Přínos technologie

Příklady využití inteligentního vidění v jednotlivých oborech

1

Výrobní společnosti

 • kontrola kvality povrchu výrobku na přítomnost škrábanců a prasklin
 • kontrola rozměrů výrobku vzhledem k normám a tolerancím
 • rozpoznávání barev a barevné stálosti v rámci výrobní šarže
 • sledování výrobku během průchodu výrobní linkou – sledování času na lince, hledání místa, kde došlo k poškození výrobku, nebo kde výrobek strávil nejvíc času
2

Plastařství

 • kontinuální měření strun, drátů a trubek včetně vyhodnocování ovality
 • měření barevné stálosti extrudovaných plastových desek
 • kontrola kvality povrchu extrudovaných plastových desek na vady a škrábance
 • rozměrová kontrola extrudovaného materiálu i výlisků
 • detekce nálitků a propadlin na výliscích
3

Sklářství

 • Kontrola skleněných nádob na přítomnost prasklin při výrobě
4

Elektrotechnika

 • vytváření datového popisu SMD součástek z kamerového obrazu a následný import do osazovacího automatu
 • inspekce kvality osazení SMD součástek
5

Strojírenství

 • Seřizování obráběcích nástrojů
 • Rozměrová kontrola ložisek
 • Ověřování rozměrů obrobků a strojírenských výrobků
6

Automobilový průmysl

 • 100% pokrytí výroby automatizovanou kontrolou
 • navádění robotických ramen
 • kontrola přesahu izolace kontaktních PINů v konektoru
 • automatizace procesů (kontrola správnosti montáže výrobku, ...)
 • třídění levých a pravých variant výrobku před vstupem do výrobní linky
 • identifikace součástek pomocí čárového nebo matrixového kódu
7

Potravinářský průmysl

 • počítání výrobků v balení
 • kontrola plnosti lahví
 • kontrola prasklin či promáčklin na obalu lahví
 • třídění potravin dle kvality (zralost, druh, plísně atd.)
8

Farmacie

 • kontrola balení (počtu tablet)
 • kontrola přítomnosti všech součástí dle příbalové dokumentace
9

Rozpoznávání a čtení textů

 • identifikace podle nápisu, kódu nebo charakteristického znaku (např. doba expirace)
 • kontrola rozmazání textu na výrobku
 • čtení sedmisegmentových displejů (hlídání rozsahu hodnot, automatizace reakce linky)