Jako exkluzivní distributor kolaborativních robotů AUBO v ČR jsme spustili nový web plný informací a ukázek našich neúnavných parťáků v akci. Jak se Vám náš nový web líbí? zjistit více

Jak ušetřit

Nechte nás i Vy zdarma vyhodnotit možnosti úspor ve Vaší oblasti podnikání.

Příklad 1 – Automatizací k úsporám

Významným zdrojem úspor může být v každé firmě aplikování automatizace procesů do různých fází výroby a provozu. Asi nejpříhodnějším místem pro automatizaci je výstupní kontrola. Je to totiž činnost, kterou je nutné provádět precizně, a tím se stává poměrně časově náročnou a náchylnou k chybám. Navíc je nutné zajistit, že se na kontrolovaný výrobek nahlíží neustále stejným "metrem", a to může být dosti komplikované obzvláště ve vícesměnných provozech, kde danou činnost provádí několik různých kontrolorů.

Pro ukázku rychlosti návratnosti investice do této oblasti může posloužit naše reference, kdy jsme zaváděli automatizaci výstupní kontroly ve společnosti Metrie spol. s r.o., což je přední světový výrobce skládacích metrů. Výchozím stavem ve společnosti byl dvousměnný provoz s jedním kontrolorem na každou směnu. Hrubá mzda kontrolora činila 20 000,- Kč měsíčně a kontrolor byl schopen zkontrolovat jeden skládací metr ručně za 1,5 minuty. S tímto časem byl kontrolor schopen zkontrolovat maximálně 250 těchto metrů za směnu. Námi dodané kontrolní zařízení plně automatizovalo proces kontroly skládacího metru. Automatizace třikrát zkrátila čas potřebný na kontrolu jednoho výrobku, čímž odvrátila nutnost náboru dalších dvou zaměstnanců do obou směn ve výrobě pro dosažení stejné kapacity lidskou silou. Automatizace kontroly tak přinesla měsíční úsporu ve výši 107 200,- Kč, čímž se zákazníkovi vrátila investice za méně než 5 měsíců! Nemluvě o snížení chybovosti, což samozřejmě znamená další úsporu.

Otevřít

Příklad 2 – Roční návratnost investice

Výrobní společnost používá technika pro kontrolu kvality produktů na lince. Technikův plat činí 15 000,- hrubého měsíčně. Za směnu je schopen zkontrolovat kvalitu 1440 produktů. Statisticky si firma spočítala, že 1 % poškozených produktů touto kontrolou proklouzne, což společnost stojí 100 000,- měsíčně.

Při nasazení technologie počítačového vidění společnost může technika přesunout na jinou pracovní pozici, čímž ušetří 15 000,- měsíčně, rychlost linky lze pak zvýšit 5x, takže nyní je linka schopna zpracovat za směnu 7200 produktů. Procento produktů, které proklouznou kontrole kvality, se sníží 10x na 0,1 %. Celkově tedy společnost zvýší 5x produktivitu a ušetří ročně 1.323.000,-, což představuje částku, do které se vejde realizace prakticky jakéhokoliv řešení využívajícího počítačové vidění. Pro takovéhoto zákazníka jsme tedy schopni zaručit roční návratnost investice!

Otevřít

Příklad 3 – Obráběcí centra o 15 % produktivnější

Obráběcí centra, která se ve strojírenství využívají k opracovávání materiálu (= výrobě) jsou velice drahá zařízení. K opracovávání se používají obráběcí nástroje, které se musejí před každou výrobou kalibrovat (= zanést úbytky nástroje z předchozí produkce do produkce následující). Běžnou praxí je, že toto se provádí přímo na obráběcích centrech, která stojí milióny Kč a tudíž je čas těchto strojů pro zákazníka velice drahý. Proto jsme využili naše znalosti v oblasti počítačového vidění a ve spolupráci s našimi partnery vytvořili seřizovací přístroj, který umožňuje tato měření provádět mimo obráběcí centrum, a tím zvýšit efektivitu výroby centra. Produktivitu jsme tak schopni zvýšit o 15%, což při cenách obráběcích center opět znamená návratnost do jednoho roku.

Jak vidíte, je počítačové vidění velice efektivní nástroj, který umožňuje se na problémy podívat z jiného úhlu, a umožnit tak zvýšení produktivity. Aplikací této technologie v oblastech vyžadujících velké náklady na pořízení výrobních zařízení nebo na lidské zdroje lze přinést velkou úsporu.

Otevřít