TPSys

Vylepšení účinnosti detekce poškozených součástek před jejich osazením na desky plošných spojů. Nedokonalou detekcí špatného úchopu součástek osazovací hlavou docházelo k jejich špatnému umístění na desku plošných spojů, což vedlo ke špatně či plně nefunkční desce.

Takováto deska musela následně projít speciálními úpravami, které znamenaly pro zákazníky další výrobní náklady. Také v nadměrné míře docházelo k vyhodnocení správných součástek jako defektních. Vylepšením rozpoznávacích algoritmů výrobce se nám podařilo výskyt zmiňovaných problémů snížit o více jak 200 %.

Zavřít